• opracowanie technologii i kompleksowe przygotowanie do wdrożenia wyrobu Klienta, obejmujące wsparcie naukowe, techniczne, prawne i graficzne
• gotowość do wytwarzania prototypów, serii pilotażowych oraz krótkich serii wyrobów (od kilku do kilku tysięcy sztuk)
• możliwość przeprowadzenia analizy literatury naukowej z wybranego obszaru, połączonej (na życzenie) z analizą literatury patentowej (współpracujemy ściśle z kancelarią prawno-patentową)
• pomoc w przygotowaniu materiałów technicznych i naukowych dla celów marketingowych
• badania jakościowe (organoleptyczne, wytrzymałościowe, mikrobiologiczne) opracowanego wyrobu
• szybka konstrukcja i wydruk próbny etykiet oraz opakowania zewnętrznego produktu (ścisła współpraca z 7 drukarniami)
• ścisła współpraca w zakresie transferu technologii na linię produkcyjną Klienta lub transfer na naszą linię w ramach produkcji kontraktowej

Laboratorium badawczo-rozwojowe

Laboratorium mikrobiologiczne