Posiadamy własne laboratorium mikrobiologiczne oferujące:

– badanie MIC produktów oraz substratów używanych w produkcji

– badanie czystości mikrobiologicznej produktów/wody/powietrza/powierzchni, barwienie metodą Ziehla-Neelsena, barwienie Grama

– oznaczanie ogólnej liczby mezofilowych bakterii tlenowych

– oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów beztlenowych

– identyfikowanie rodzajowe bądź gatunkowe mikroorganizmów