Poprzedni
Następny

 

Wyposażenie:

• miksery i mieszadła, w tym:

– blender ręczny
– mieszadło magnetyczne z grzaniem
– mieszadło mechaniczne do płynów (do 5 l)
– mikser rolkowy do proszków (50-4000 ml)
– mieszadło diagonalne (50-2000 ml)
– specjalny mikser diagonalny do proszków (5-25 l)
– mikser bębnowy do proszków (50-300 l)
– mieszalnik do płynów i żeli (50 l)
– mieszalnik z płaszczem grzejnym
– mieszalniki planetarne, w tym mieszalniki kompozytów żywic o dużej lepkości, umożliwiające przygotowanie prób 50-1500 g

• wzorcowana maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell z dwiema głowicami siły (high precision 1 kN oraz 10 kN) oraz uchwytami do prób zginania, ściskania, rozciągania, adhezji
• aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera pozwalający na szybkie i dokładne analizy w zakresie zawartości wody od kilkuset ppm do 100%
• reometr rotacyjny Rheolab QC, Anton Paar (określanie granicy plastyczności żelów i past, krzywa płynięcia)
• młynki: analityczny (objętość 80-250 ml) i nożowy (objętość do 4500 ml)
• laboratoryjna wirówka toroidalna (odpowietrzanie produktów)
• suszarki laboratoryjne
• myjka ultradźwiękowa
• wagi analityczne
• drukarka 3D ZORTREAX M 200, filamentowa (pole robocze: 200 x 200 x 180 mm, minimalna grubość warstwy drukowanej 90 mm, średnica dyszy 0,4 mm)